Ochrana osobných údajov

fast-cashonline.com.ua

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a použitím osobných údajov

Úvod

Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu. Teraz sa Vám pokúsime poskytnúť čo možno najpodrobnejší prehľad o tom, čo sa u nás s Vašimi údajmi deje.

1. Zisťovanie údajov

Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade predávané ani nie sú využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu vytvárania objednávky, pri registrácii, ktorá umožňuje prístup k osobnému zákazníckemu kontu a pri zasielaní otázok alebo požiadaviek prostredníctvom kontaktného formulára. Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky.

Na našich serveroch zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač. Ide o tieto údaje:

• typ a verzia prehliadača
• používaný operačný systém
• URL predchádzajúcej navštívenej stránky
read my essay black’, sans-serif;“>• meno hlavného počítača (IP adresa)
• čas požiadavky na server

Pri ukladaní nie sú tieto údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná.

V rámci funkcie vyhľadávania obchodu sa webovej stránke odovzdávajú geografické dáta v podobe zemepisnej šírky a dĺžky, ak je váš mobilný prístroj vybavený lokalizačnou funkciou. Dáta sa využívajú výhradne na určenie vášho stanovišťa, no neukladajú sa. Pred aktiváciou lokalizačnej funkcie budete formou bezpečnostného hlásenia požiadaní o súhlas.

2. Využitie Vašich údajov

Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade
s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré uvediete sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely.

3. Využitie Vašich údajov na marketingové účely/Newsletter

Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany

1 important consideration to remember is that your authors are advised. This means that they studied and have read the materials offered in the course. They also know how to use them and the meaning of words. Don’t attempt resume writer to pressure them into doing things like writing everything you need rather than what the instructor wants. You will be wasting their time Should you do this. Thus, use your power to create an atmosphere in which the assignment is given depending on your orders.

osobných údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám. S využitím štatistickej pravdepodobnosti sa Vám snažíme prezentovať iba také reklamné obsahy, ktoré sú pre Vás zaujímavé. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali, že medzi našimi registrovanými zákazníkmi robíme prieskumy, pretože Váš názor o našej ponuke výrobkov a služieb nás neustále zaujíma. S takýmto využitím Vašich údajov môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas prostredníctvom krátkeho písomného oznámenia, ktoré zašlete na nižšie uvedené adresy.

Vďaka nášmu Newsletteru máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o neustále sa meniacich ponukách a produktoch , zľavách a ponukách partnerských spoločností, ktoré s nami spolupracujú („partnerské akcie“) – a to buď e-mailom, alebo poštou. Náš Newsletter budete dostávať iba v prípade, pokiaľ ste nám na to výslovne udelili svoj súhlas.

Svoj vyššie uvedený súhlas s uložením Vašej adresy alebo e-mailovej adresy a s využívaním týchto adries na zasielanie elektronického Newslettera môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať bez toho, aby Vám tým vznikli iné náklady než náklady spojené s odovzdaním (zaslaním) tejto informácie podľa základných taríf. S týmto cieľom sa môžete obrátiť na nižšie uvedené adresy. Pre odhlásenie Newslettera nájdete na konci každého Newslettera príslušný odkaz.

4. Poskytovanie údajov

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť ALLNET media, s.r.o.  M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin, Slovensko IČO: 3643634. Pokiaľ je to v súvislosti s realizáciou objednávky alebo propagáciou ponuky našich vlastných produktov

Do you have to know a lot? Then these 3 tips are for you personally, if you want a thesis to seem as good homework help as possible. Everyone may use the help of these three tips so you can enhance the standard of your work, when it comes to making a thesis.

a služieb nutné, poskytujeme Vaše údaje členom skupiny ALLNET media, s.r.o alebo našim partnerským spoločnostiam za účelom starostlivosti o zákazníkov, dodania tovaru a plnenia zmluvných dohôd, ako aj za účelom výroby a zasielania reklamných materiálov. Svojich partnerov si starostlivo vyberáme a títo partneri sa voči nám zaväzujú v súlade so zákonnými ustanoveniami k dôvernému zaobchádzaniu s Vašimi údajmi a zároveň k dodržovaniu našich vlastných štandardov týkajúcich sa ochrany údajov. Našim partnerom predovšetkým nedovoľujeme odovzdávať údaje našich zákazníkov tretím osobám za účelom podnikania.

5. Naše technické štandardy

Pri prenose dát Vám ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. Táto technika zaručuje vysokú bezpečnosť a využívajú ju preto napr. banky na ochranu dát v internetovom bankovníctve. Prenos šifrovaných dát spoznáte podľa toho, že sa v stavovom riadku na spodnej lište prehliadača objaví symbol kľúča alebo zatvorenej zámky.

6. Bezpečnosť pri platobnom styku

ALLNET meida, s.r.o. umožňuje platbu na dobierku alebo platobnou kartou. Oba spôsoby platby sú komplexne chránené vyššie opísanými bezpečnostnými štandardmi.

Pokiaľ platíte platobnou kartou, zabudovali sme pre Vás ďalší bezpečnostný prvok – pri vytváraní objednávky Vás v oddiele „Spôsob platby“ vyzveme na zadanie Card Security Number („bezpečnostného čísla karty“). Toto trojmiestne číslo nájdete na zadnej strane svojej platobnej karty v podpisovom prúžku.

Okrem toho, samozrejme, spĺňame požiadavky predpísaného štandardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

7. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak Vám napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimálne prispôsobiť našu internetovú ponuku Vašim potrebám.

Na niekoľkých miestach používame tzv. „session cookies“. Tie sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť prístupnejšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na týchto webových stránkach pomocou tzv. „permanent cookies“ s použitím pseudonymu zhromažďované údaje na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových

Makes pupils understand the field on which it really is to be written whatever is the niche. After completing

Another option, is to produce a brand for a small business. Reflecting on the year lets me rejoice that a year is about to get started. Nonetheless, a whole lot of people are currently trying to improve it. Many folks might not be educated about PDF Audio Reader. The quantity might increase or reduce too. Well, the issue could be that they made me believe customwriting in any way. It is not possible to pick. The only difficulty with Dspeech is the fact that it’s conversion speed difficulties and it are not able to pick up on circumstance. Some places don’t have printing presses that if you’re a printmaker you’d need to look at that.

the research you want to compose the website that writes research papers for you To our customers. I hope you’re likely to study from it and sooner or later will even have the ability to provide excellent essay help to others! The 1 person who may offer you your dream writing job

prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke, pretože iba pomocou cookies je možné zmysluplne regulovať našu reklamu. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

8. Využitie malých grafík

Informácie o našich zákazníkoch sú pre nás veľmi dôležité a pomáhajú nám neustále optimalizovať naše internetové stránky. Z tohto dôvodu používame na našich stránkach tzv. „web bug“ (malé grafiky). Pri otvorení stránky uloží túto grafiku server v internete a tam je tiež zaregistrovaná. Vďaka tomu vidíme, aké stránky naši zákazníci navštevujú, ako často sa na ne pozerajú, z akého regiónu k nim pristupujú a aké akcie robia. V rámci tohto procesu je v súlade so stanoviskom úradov dozerajúcich na ochranu osobných údajov Vaša IP adresa zaznamenaná iba v skrátenej podobe, identifikovať konkrétne pripojenie tak nie je v žiadnom prípade možné. Identita návštevníka teda zostáva neznáma.

9. Využitie sociálnych pluginov

Takzvané „sociálne pluginy“ sú technológie, ktoré Vám ako používateľom umožňujú pomocou priameho spojenia oznamovať určité obsahy Vašim známym a priateľom, členom sociálnych sietí.

Táto funkcia Vám umožňuje pripojiť sa na Facebook (www.facebook.com) a tam vo svojom profile zobraziť ako Váš príspevok výrobky z Newslettera. Funkcia SWYN nevyužíva v žiadnom prípade JavaScript ani iFrames s tým cieľom, aby boli prostredníctvom Facebooku získavané informácie o Vašej identite, ako je to napr. pri tlačidle Facebooku „To sa mi páči“. SWYN odovzdá dáta na Facebook až po kliknutí na SWYN tlačidlo Facebooku. Touto cestou je okrem čisto obsahových informácií (URL obrázka, text popisu, odkaz na cieľovú stránku) prenesené iba kódované ID. Vďaka tomuto kódovaniu nemôže Facebook užívateľa v žiadnom prípade identifikovať. Aby ste mohli do svojho profilu umiestniť požadovaný obsah, musíte najprv kliknúť na SWYN tlačidlo Facebooku a následne sa musíte prihlásiť na Facebook pomocou Vašich prístupových údajov. Ešte pred zverejnením Vášho príspevku môžete v ňom robiť obsahové zmeny a až potom definitívne odsúhlasíte jeho zverejnenie. Až týmto krokom sú tieto informácie spojené s Vašim profilom a sú viditeľné pre ďalšie osoby.

Obdobne fungujú tiež pluginy ponúkané v zobrazení výrobkov v našom internetovom obchode – Oba pluginy pracujú tak, že až kliknutím používateľa na toto tlačidlo poskytne prehliadač používateľa poskytovateľovi (Facebooku/Twitteru) IP adresu a naposledy zobrazenú webovú stránku. Okrem toho sú odovzdané iba informácie o výrobkoch. Žiadne osobné údaje, ktoré ste zadali na www.radioytb.com , www.7ytb.com alebo www.skolaytb.com alebo ktoré sme o Vašej osobe uložili, neprenášame na Twitter ani na Facebook.

10. Oprava, zmena a vymazanie osobných údajov

Svoje údaje si môžete kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Môj účet“, a to po zadaní Vašej e-mailovej adresy a hesla. Pokiaľ zabudnete svoje heslo, v oddiele „Môj účet“ nájdete odkaz „Zabudli ste heslo?“, prostredníctvom ktorého sa dostanete k formuláru – ten, prosím, vyplňte a po zadaní svojej, nám známej e-mailovej adresy, nám ho zašlite. Na túto Vašu e-mailovú adresu Vám potom pošleme ďalšie inštrukcie.

Upozornenie: Svoje heslo nikdy neodovzdávajte tretej osobe, po použití sa vždy odhláste zo svojho účtu a pri objednávaní využívajte SSL šifrovanie vždy, keď Vám ho z našej strany ponúkneme.

11. Právo na informácie a na vyslovenie nesúhlasu

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ALLNET media, s.r.o, ktorej udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Sme preto pripravení Vám kedykoľvek zodpovedať Vaše otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch i o účele ich uloženia. Pokiaľ o tieto informácie o vašich údajoch, ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa, prosím, písomne na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese office@allnet.sk. Je tiež našou povinnosťou dáta, ktoré sú u nás o Vašej osobe uložené, na Vašu žiadosť opraviť, zablokovať alebo vymazať, prípadne uvedený súhlas s podmienkami spracovania osobných údajov na dobu neurčitú(do odvolania) je možné kedykoľvek písomne odvolať na nižšie uvedených adresách. Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov, kde sa máte právo v prípade pochybností priamo obrátiť s podnetom. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete v súvislosti s niektorými z vyššie uvedených postupov uplatniť svoje právo na vyjadrenie nesúhlasu, využite, prosím, nižšie uvedený kontakt : ALLNET media, s.r.o.  M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin, Slovensko IČO: 3643634 E-mail:office@allnet.sk

12. Udelenie súhlasu

Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti ALLNET media, s.r.o.  M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin, Slovensko IČO: 3643634

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, e-mail a telefónne číslo ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb spoločnosti ALLNET media, s.r.o.  M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin, Slovensko IČO: 3643634, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63279/L, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) poskytnutých na účely registrácie na webovú stránku www.radioytb.com , www.7ytb.com alebo www.skolaytb.com . Účelom spracovania osobných údajov je súčasne ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, spotrebiteľské súťaže ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti ALLNET media, s.r.o.  M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin, Slovensko IČO: 3643634. Súčasne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade so zákonom 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese ALLNET media, s.r.o.  M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin, Slovensko alebo e-mailom na adrese office@allnet.sk. Beriem na vedomie a udeľujem súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny ALLNET media, s.r.o.  , a to do členských štátov Európskej únie ako aj do tretích krajín. Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o práve k prístupu k osobným údajom a o práve na vysvetlenie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžem s podnetom obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

V Martine dňa 26.10.2015
ALLNET media s.r.o.

legitticketsites

KOMENTÁRE